لیست نکته های امير عباس صاحبقراني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 7 - انواع حضور در صراط مستقیم
با توجه به آیه 69 سوره نساء به 4 گروه در صراط مستقیم حضور دارند:
1- نبیین: دسته اول صراط مستقیم را تعریف کردند آنها به دلیل ارتباط با وحی خطوط صراط مستقیم را ترسیم کردند.
2- صدیقین: این گروه صراط مستقیم را تشریح کردند و زوایای مختلف آن را بیان می کنند، قاعدتاً امام معصوم در راس این دسته قرار دارند.
3- شهداء: این گروه صراط مستقیم را حفظ می کنند، قاعدتاً حفظ صراط مستقیم از انحراف باعث نقش آفرینی این گروه می شود.
4- صالحین: این دسته سالکان صراط مستقیم هستند، در واقع با فراهم شدن بسترها توسط 3 گروه قبلی این افراد در صراط مستقیم تعریف شده( توسط نبیین) و تشریح شده (توسط صدیقین) و حفظ شده (توسط شهدا) حرکت می نمایند.
جالب این است که در پایان سوره نساء در رابطه با این 4 گروه عبارت "حسن اولئک رفیقا" بیان شده که نشان دهنده ارتباط عمیق این گروه ها با هم می باشد...
قالب : تفسیری گوینده : امیر عباس صاحبقرانی
منبع : موضوع اصلی : سوره‌ی حمد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.