لیست نکته های سيد حسين رضوي اراني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 207 - مقایسه این آیه با آیه غار
و للرباط الوثیق بین هذه الآیة و آیة الغار، قد نأتی على تفصیل هامة الهجرة فی آیة الغار، هنا نقارن بین صاحب الغار و الفراش أیهما أفدى بنفسه و اکثر شاریا إیاها ابتغاء مرضاة اللّه؟
صاحب الغار صاحب الرسول (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) حالة الفرار، و صاحب الفراش ظل على فراش الرسول (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) تقبلا و تحملا لکل الأخطار، فأیهما- إذا- أفدى بنفسه؟.
قالب : اعتقادی گوینده : سید حسین رضوی ارانی
منبع : الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه‏ موضوع اصلی : امیر المومنین علی (علیه‌السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا مطلب را با ترجمه ارسال فرمایید.