لیست نکته های مرضيه احمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اخلاص آیه 2 - قواعد آیه 2
1- هرگاه خبر دارای الف و لام باشد ،انحصار خبر در مبتدای خود را می رساند ، لذا در آیه شریفه (صمدیت) منحصر در ذات حضرت حق می باشد.
2- می توان " الله" را مبتدا و "الصمد " را نعت یا بدل برای "اللهُ" دانست که در این صورت جمله
"لم یَلد" خبر برای "الله" و محلا مر فوع می باشد.
قالب : قواعد عربی گوینده : مرضیه احمدی
منبع : موضوع اصلی : آیه- آیات
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : این مطالب بهتر است دربخش اعراب آورده شود. اگر بر اساس یک اعراب، مطلبی از آیه ای برداشت شد، آن نکته اعرابی را در بخش نکات بیاورید.