لیست ترجمه های اعظم زارع بيدکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مرسلات آیه 9 - تفسیر نور استاد خرمدل
و هنگامی که آسمان شکافته می‌گردد .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 8 - تفسیر نور استاد خرمدل
هنگامی که ستارگان محو و تاریک می‌گردند .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 7 - تفسیر نور استاد خرمدل
قطعاً چیزی که از آن بیم داده می‌شوید ( و قیامت نام دارد ) به وقوع می‌پیوندد .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 6 - تفسیر نور استاد خرمدل
برای ( اتمام حجّت با بندگان و رفع ) عذر ، و بیم دادن ( ایشان از عذاب ) .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مرسلات آیه 5 - تفسیر نور استاد خرمدل
و سوگند به آیه‌هائی که یاد ( خدا ) و پند و اندرز ( آسمانی ) را ( به مردم ) می‌رسانند !‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 22 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏سپس پشت کرد و رفت و ( برای مبارزه با موسی ) به سعی و تلاش پرداخت .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 21 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏امّا فرعون ، موسی را دروغگو نامید و ( نبوّت او را نپذیرفت ، و از چیزی که از جانب خدا با خود آورده بود ) سرپیچی کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 20 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏( موسی به پیش فرعون رفت و ) معجزه بزرگ ( خود ، یعنی تبدیل عصا به اژدها ) را بدو نشان داد .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 19 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏و تو را به سوی پروردگارت رهبری کنم ( و او را به تو بشناسانم ) تا تو ( از او ) اندیشناک و بیمناک گردی ( و خلاف نکنی‌ ؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نازعات آیه 18 - تفسیر نور استاد خرمدل
‏بگو : آیا میل داری ( از آنچه در آن هستی ) ، رها و پاک گردی‌ ؟‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 8
  • >
  • >>