لیست ترجمه های سيد علي قاسمي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ممتحنة آیه 1 - ترجمه آیتی
اى کسانى که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خود را به دوستى اختیار مکنید. شما با آنان طرح دوستى مى‌افکنید و حال آنکه ایشان به سخن حقى که بر شما آمده است ایمان ندارند. و بدان سبب که به خدا، پروردگار خویش ایمان آورده بودید، پیامبر و شما را بیرون راندند. اگر براى جهاد در راه من و طلب رضاى من بیرون آمده‌اید، در نهان با آنها دوستى مکنید؛ و من به هر چه پنهان مى‌دارید یا آشکار مى‌سازید آگاهترم. و هر که چنین کند، از راه راست منحرف گشته است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 55 -
پس اموال و فرزندان ایشان تو را (ای پیامبر) شگفت زده نکند، جز این نیست که خداوند اراده کرده است بواسطه آن ( همان اموال و فرزندان) ایشان را در زندگانی دنیا عذاب کند و جانهایشان را در حالیکه کافرند از بین ببرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 73 -
ای پیامبر(ص)! با کافران و دورویان جهاد(مقاتله) کن و بر آنان درشتی کن و سخت گیر و (بدان) جایگاه ایشان جهنم است و (آن) بد محل بازگشتنی است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.