لیست ترجمه های علي رضا عباسيان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 284 -
هر آنچه در آسمان و زمین است از آن خداوند است و اگر آشکار کنید آنچه در نفستان است یا آن را پنهان کنید خداوند محاسبه می کند پس می آمرزد هر کس راکه بخواهد وعذاب می کند هر که را که بخواهد وخداوند برکلیه امور تواناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.