لیست ترجمه های عرفان قاسمخاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره علق آیه 1 - عرفان قاسمخانی
بخوان (ای رسول من که خواندن نمیدانی) به نام پروردگارت که خلق کرد (همه چیز را)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 4 - عرفان قاسمخانی
و آن زمانی که ارزشها تغییر میکند و مال و ثروت خواهانی‏ ‏ندارد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 3 - عرفان قاسمخانی
و آن هنگام که کوهها‏ ‏را در حال حرکت میبینی. (برپایی قیامت آنقدر سخت است که کوهها به عنوان نماد مقاومت از هم پاشیده میشوند‏)‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 2 - عرفان قاسمخانی
و هنگامی که ستارگان خاموش میشوند و در متن آسمان کدر میشوند. (از نشانه های برپایی قیامت‏)‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 1 - عرفان قاسمخانی
هنگامی که خورشید خاموش شود. (اشاره دارد به برپایی قیامت‏)‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.