لیست ترجمه های محمدمهدي شهمرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تکویر آیه 1 - تدبر شخصی
آنگاهکه خورشید در هم پیچیده شد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.