لیست ترجمه های عليرضا عشايري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 52 - www.qurangloss.blogfa.com
آنها کسانى هستند که خدا آنان را از رحمت خود دور ساخته و کسى که خدا او را از رحمت خویش دور کند، هیچ یاورى براى او نخواهى یافت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.