لیست ترجمه های فاطمه السادات حسيني وفا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره کهف آیه 1 -
سپاس خدایی را که برای بنده اش کتابی را نازل کردو در آن هیچ کژی واشتباهی را قرار نداد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.