لیست ترجمه های حسن حميدي سولا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره قیامة آیه 40 - استاد رضایی
آیا آن (خدا) توانا نیست براینکه زنده کند؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 39 - استاد رضایی
و از او دو جفت مرد و زن قرارداد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 38 - استاد رضایی
سپس [خون بسته‏] آویزان شد و (خدا آن را) آفرید و مرتب ساخت،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 37 - استاد رضایی
آیا (او) آب اندک سیّالى از منى که ریخته شده نبوده است؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 36 - استاد رضایی
آیا انسان مى‏پندارد که بیهوده (و بى هدف) رها مى‏شود؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 35 - استاد رضایی
سپس (عذاب الهى) براى تو سزاوارتر است و سزاوارتر!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 34 - استاد رضایی
(عذاب الهى) براى تو سزاوارتر است و سزاوارتر!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 33 - استاد رضایی
سپس خرامان (و متکبرانه) به سوى خانواده‏اش رفت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 32 - استاد رضایی
ولیکن تکذیب کرد و روى برتافت،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 31 - استاد رضایی
و تأیید نکرد و نماز نگزارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 72
  • >
  • >>