لیست ترجمه های زينب زارع بيدکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تکویر آیه 3 - تفسیر جوامع جلد ۶
و در آن هنگام که کوهها به حرکت درآیند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 2 - تفسیر جوامع جلد ۶
و در آن هـنگام که ستارگان بى فروغ شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 1 - تفسیر جوامع جلد ۶
در آن هنگام که خورشیددرهم پیچیده شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.