لیست ترجمه های سيد حيدر غضنفري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عادیات آیه 11 - کلاس تدبر
یقینا ای انسان آن روز(قیامت)پروردگار شما به اعمال و کردار شما آگاه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 10 - کلاس تدبر
و ما فی الصدور او آشکار میگردد؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 9 - کلاس تدبر
آیا این انسان کنودنمیداند روزی از قبرها بر انگیخته میشوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 8 - کلاس تدبر
و این انسان به شدت به دنبال منفعت خود در بیراهه میگردد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 7 - کلاس تدبر
بدون شک این انسان گواه بر این ناسپاسی خود میباشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 6 - کلاس تدبر
آری یقنا این انسان نسبت به نعمتهای پروردگار خود بسیار ناسپاس است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 5 - کلاس تدبر
وقسم به آن زمانی که باپیروزی در میان دشمن(مشکلات روزمره،سختی هاو...)وارد شدند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 4 - کلاس تدبر
وقسم بر گردی(آثاری)که دراثر هجوم برپا میشود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 3 - کلاس تدبر
وقسم به هجوم آنان درصبحگاهان.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عادیات آیه 2 - کلاس تدبر
و قسم بر جرقه های ایجاد شده در اثر برخوردحرکت آنان با زمین.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>