لیست ترجمه های نيره تقي زاده فايند
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 10 - ترجمه راهنما
و شب را پوششى گردانیدیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 11 - ترجمه راهنما
و روز را زمان تحصیل معاش ساختیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 12 - ترجمه راهنما
و بالاى شما هفت آسمان محکم بنا کردیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 13 - ترجمه راهنما
و [در آن] چراغى بسیار درخشان قرار دادیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 14 - ترجمه راهنما
و از ابرهاى باران زا آبى ریزان نازل کردیم،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 15 - ترجمه راهنما
تا به وسیله آن، دانه و گیاه بیرون آوریم،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 16 - ترجمه راهنما
و [نیز] باغ هایى [با درختان] انبوه و به هم پیوسته.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 17 - ترجمه راهنما
همانا روز داورى میعاد [مردم] است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 18 - ترجمه راهنما
روزى که در صور دمیده مى شود، پس شما فوج فوج مى آیید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 19 - ترجمه راهنما
و آسمان گشوده مى گردد و [داراى ]درها مى شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 680
  • >
  • >>