لیست ترجمه های مصطفي مولايي نيکو
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره قدر آیه 5 - تدبر شخصی
تا طلوع فجر، رحمت و سلامت است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 3 - تدبر شخصی
عظمت شب قدر بسیار بیشتر از هزار ماه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 2 - تدبرشخصی
و بزرگی و عظمت شب قدر برایت قابل درک نیست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 1 - تدبر شخصی
همانا قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره همزة آیه 1 -
ویل یا چاه جهنم به هرزه گویان طعنه زن اختصاص دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.