لیست ترجمه های نرکًس آل رشيدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یونس آیه 49 - ترجمه ی استاد معزی
بگو دارا نیستم برای خویشتن زیان ونه سودی را جز آنچه خدا خواهد برای هر ملتی است سرآمد ایشان نه دیر کنند ساعتی ونه پیشی گیرند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یونس آیه 48 - ترجمه ی استاد معزی
و گویند کی است (چه وقت)این وعده اگر هستید راستگویان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یونس آیه 47 - ترجمه ی استاد معزی
و هرملتی را پیغامبری است که هرگاه بیاید پیغامبر آنان داوری شود میان ایشان به داد و ستم نمیشود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یونس آیه 46 - ترجمه ی استاد معزی
و اگر بنمایانیم تورا پاره ای از آن چه بدیشان وعده دهیم یادریابیمت (بمیرانیمت) پس بسوی ماست بازگشت ایشان سپس خدا گواه است برآنچه می کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یونس آیه 45 - ترجمه ی استاد معزی
و روزی که گردشان آرد چنان که گویی درنگ نکردند جز ساعتی از روز شناسا شوند باهم همانا زیان کردند آنان که تکذیب نمودند ملاقات خدا را ونبودند هدایت شدگان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یونس آیه 44 - ترجمه ی استاد معزی
همانا خداستم نکند برمردم به چیزی ولیکن مردم خویشتن را ستم می کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یونس آیه 43 - ترجمه ی استاد معزی
واز ایشان است آنکه بنگرد به سویت آیاتو رهبری کنی کوران را واگر چه نبینند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 123 - سواحیلی
Enyi mlioaminil piganeni na wale walio karibu yenu katika makafiri na wakute ugumu kwenu/najueni ya kwamba Mwenyeezi Mungu yu pamoja na wanaomuogopa.


امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 123 - ترجمه ی استاد معزی
ای آنان که ایمان آوردید پیکار کنید آنان را که نزدیکند به شما از کافران و باید بیابند در شما درشت خویی وبدانید که خداست با پرهیز کاران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 122 - ترجمه ی استاد معزی
نرسد مومنان را که بکوچند همگی پس چرا نکوچد از هر گروهی از ایشان دسته ای تادانش جویند در دین وتا بترسند قوم خویش را گاهی که باز گردند بسوی آنان شاید بترسند ایشان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>