لیست ترجمه های عاطفه فلاح
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 78 - تدبرشخصی
هرکجا باشید مرگ شمارا در برمی گیرد،هرچند در بین برج های برافراشته ، کافران اگر حسنه ای به آنها برسد می گویند این از جانب خداست واگر شری به آنها برسد می گویند از جانب توست ،بگوهمه از جانب خداست ،چرا این قوم حاضر نیستندسخنی را درک کنند؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره احزاب آیه 23 - تدبرشخصی
در بین مومنان مردانی هستند که برعهد خود صادقانه ایستادند ،برخی به آن وفا کردند وبرخی در انتظارند و تغییری در عهد خود ندادند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انعام آیه 148 - تدبرشخصی
کسانی که مشرک شدند خواهند گفت:اگر خدا می خواست ما وپدرانمان مشرک نمی شدیم وچیزی را حرام نمی کردیم ،کسانی که قبل از آنها بودند نیز همین را می گفتند تا اینکه عذاب ما راچشیدند،بگو آیا برای این سخن مدرکی دارید؟شما جزاز خیالات پیروی نمی کنید وبه گزافه سخن می گویید .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 62 - تدبر
همانا مسلمانان،نصاری وصابئین که به خدا وروز قیامت ایمان دارند وعمل صالح انجام دهند نه ترسی از قیامت دارند ونه اندوهگین می شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 7 - تدبرشخصی
ودیگران را از داشتن ضروریات زندگی منع می کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 6 - تدبرشخصی
آنها که ریا میکنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 5 - تدبرشخصی
آنهائی که درنماز خود سهل انگارند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 4 - تدبرشخصی
پس وای به حال نمازگزاران.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 3 - تدبرشخصی
وکسی را به طعام دادن مسکین ترغیب نمی کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ماعون آیه 1 - تدبرشخصی
آیا کسیکه دین خدا را تکذیب کند دیدی؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 13
  • >
  • >>