لیست ترجمه های فرامرز ميرشکار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بلد آیه 4 - ترجمه فرامرزمیرشکار
که ماهماناانسان را فرورفته دررنج آفریدیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : بهتر است ترجمه خود را اینگونه اصلاح فرمایید:که همانا ما انسان را دررنج آفریدیم
  سوره بلد آیه 3 - ترجمه فرامرزمیرشکار
وسوگندبدان پسروپدر(اسماعیل وابراهیم)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 2 - ترجمه فرامرزمیرشکار
چراکه تودراین شهرجای داری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 1 - ترجمه فرامرزمیرشکار
سوگندبدین شهر(مکه)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 1 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
به شکافته شدن سینه شب [به وسیله سپیده دمان] سوگند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 2 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
[چه]چهره هایی که درآنروز ،فروفکنده و[شرمسار] و زبونند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 1 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
آیا به تو سخنی [از آن رخداد] فراگیر رسیده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 6 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
و[از سر راستی ودرستی ]نیکوترین [فرموده ها و وعده ها ی خداوندی را]تصدیق نمود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 5 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
پس اماآنکسی که (در راه حق) بخشید و (ازناحق ) پرهیز وپروا کرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 4 - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
آگاه باشیدکه همانا تلاش و[نتیجه تلاشهای شما]هرکدام ازشما به گونه ایست.
2-سعی وطلب شما به بس جادّه شد(منظوم )
سوگندبه آنچه از نر ومادّه شد سعی وطلب شما به بس جادّه شد

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 4
  • >
  • >>