لیست ترجمه های فتانه لايقي قدردان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره طه آیه 10 - نور خرمدل
‏وقتی ( در دل شب تاریک سردی ، به هنگام مراجعت از مَدْیَن به مصر ، از دور ) آتشی را دید و به خانواده خود گفت : اندکی توقّف کنید که آتشی دیده‌ام . امیدوارم از آن آتش ، شعله‌ای برایتان بیاورم ، یا این که در دور و بر آتش راهنمائی را بیابم ( و راه را از او بپرسم ) .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 9 - نور خرمدل
‏آیا خبر ( سرگذشت شگفت ) موسی ( با فرعون ) به تو رسیده است‌ ؟‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 4 - نور خرمدل
‏از سوی کسی نازل شده است که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است .‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.