لیست ترجمه های شهاب الدين قانع
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 1 - خودم
کافران و بی دینان از چه چیزی از هم سوال می کنن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) الف : کافر و بی دین کدام کلمه در این ایه است ؟
2) پاریابی زاده : کلمه کافر و بی دین در این آیه نیامده است ولی اگر بخواهیم کل قرآن را به صورت تحت اللفظی ترجمه کنیم، هم چیزی از قرآن نمی فهمیم و هم در این صورت است که رعایت امانت نکرده ایم.
اینکه کسانی که این سوال را از هم می پرسند چه کسانی هستند، مردمند یا مشرکند یا کافر و بی دین ، به سادگی و خیلی راحت از آیات بعدی قابل تشخیص است، زیرا در ادامه می گوید الذی هم فیه مختلفون و اگر این اشخاصی که از هم سوال می پرسند، به پیامبر و قرآن و در همین راستا به قیامت ایمان آورده بودند که دیگر بر سر آن اختلاف نمی کرند بلکه بی چون و چرا آن را می پذیرفتند (اختلاف اینها از روی انکار قیامت است)، نکته بعد اینکه اگر مردم قبل از نزول این سوره، به قیامت ایمان آورده بودند، دیگر چه لزومی داشت خداوند برای اثبات وجود قیامت این سوره را نازل کند و در ادامه سوره با اشاره به نعمت های خود و بعد از آن بیان حال و روز مردم در قیامت، وجود قیامت را اثبات کند؟
پس کاملا بدیهی و مشخص است که کسانی که در مورد مسئله قیامت اختلاف کرده اند جزء مردم معمولی و مومنان نیستند بلکه یا کافر و بی دینند و یا مشرک.
  سوره غاشیة آیه 1 - شهاب الدین قانع
آیا خبر وضع و حال وحشتناک در غاشیه یعنی حادثه روز قیامت برای تو رسیده ای رسول ؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.