لیست ترجمه های امير صميمي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره غاشیة آیه 2 -
چهرهایی در آن روز خوار و پست نمایانند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره غاشیة آیه 1 -
خبرداری که در رستاخیز با جهنمیان چگونه برخورد میشود .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.