لیست ترجمه های هادي جهان دوست
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره جمعة آیه 11 - ترجمه آقای پورجوادی
آن گاه که معامله یا سرگرمی ‏اى ببینند پراکنده شده و به سوى آن میشتابند و تو را ایستاده واگذارند بگو آنچه نزد خداست بهتر از سرگرمى و تجارت است. و خداوند بهترین روزى دهندگان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 10 - ترجمه آقای پورجوادی
و چون نماز پایان یافت در زمین متفرق شوید و از فضل خدا (روزى) را طلب کنید و بسیار خدا را به یاد آورید تا رستگار شوید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 9 - ترجمه آقای پورجوادی
اى مؤمنان! وقتى اذان نماز جمعه گفته شد به ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را واگذارید، اگر بدانید این براى شما بهتر است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 8 - ترجمه آقای پورجوادی
بگو: «آن مرگى که از آن فرار میکنید، سرانجام به شما خواهد رسید و بعد به سوى کسى که داناى نهان و آشکار است بازگردانده میشوید و شما را از آنچه انجام داده ‏اید آگاه خواهد کرد.»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 7 - ترجمه آقای پورجوادی
ولى آنها به خاطر اعمالى که از پیش مرتکب شده ‏اند هرگز آرزوى مرگ نخواهند کرد و خدا به ستمکاران آگاه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 6 - ترجمه آقای پورجوادی
بگو: «اى یهود اگر گمان دارید که شما دوستان خدایید و نه مردم دیگر، آرزوى مرگ کنید اگر راست میگویید.»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 5 - ترجمه آقای پورجوادی
مثل کسانى که به تورات مکلف شدند ولى به آن عمل نکردند همچون خرى است که کتابهایى را حمل کند، چقدر بد است مثل قومى که آیات خدا را تکذیب کردند. و خداوند ستمکاران را هدایت نمی‏کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 4 - ترجمه آقای پورجوادی
این فضل خداست که به هر کس بخواهد می بخشد و خداوند کرمى بزرگ دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 3 - ترجمه آقای پورجوادی
او بر گروه دیگرى برانگیخته شد که هنوز به آنها نپیوسته ‏اند، او پیروزمند فرزانه است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جمعة آیه 2 - ترجمه آقای پورجوادی
هموست که رسولى از میان قوم بیکتاب برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و منزهشان دارد و کتاب و حکمت بر آنها بیاموزد، اگر چه پیش از آن در گمراهى آشکار بودند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>