لیست ترجمه های محمد ضياء
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 6 - بدون منبع
کافران را چه بترسانی یا نترسانی، ایمان نمی آورند!
بترسانی یا نترسانی آن کافران را
نیارنـد ایـمــان مـرجـان تـو جـان را
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.