لیست ترجمه های ياسين محمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حجرات آیه 12 - الف : ترجمه شخصی ب : ترجمه استاد صفوی
ای کسانی که ایمان آورده اید بسیار از گمان بد اجتناب کنید براستی که بعضی گمان ها ( موجب ) گناه هستند و درصدد کشف عیوب مردم برنیایید، و یکدیگر را غیبت نکنید . آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر خود را که مرده است بخورد ؟ شما قطعاً از این کار کراهت دارید;( پس غیبت را نیز ناخوشایند بدانید) و از خدا بترسید و به درگاه او از این گناهان توبه کنید که خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا ترچمه آیه را بطور کامل وارد فرمایید.