لیست ترجمه های فرشاد ساساني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره شمس آیه 2 - شخصی
قسم به ماهی که در ظاهر شود بعد از آن(خورشید)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
نگارش جمله اشکال دارد و حتا باعث توهین به زبان پارسی است!
  سوره شمس آیه 1 - شخصی
قسم به تابش آفتاب هنگام روز
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
پیشنهاد: کلمه قسم عربی است و در ترجمه فارسی از کلمه سوگند استفاده کنیم.