لیست ترجمه های صبا ناصري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ممتحنة آیه 1 - قرآن کریم ترجمه مهدی محمودیان
ای کسانی که ایمان آوردده ایددشمن من و دشمن خویش را دوست خود قرار ندهید،شما نسبت به آن ها اظهار محبت می کنید،در حالی که آن ها به آنچه از حق(قرآن) برای شما آمده است،کافر و منکر شده اندو رسول خدا و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند.
اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودیم هجرت کرده اید،(پس چگونه)مخفیانه پیوند دوستی با آن ها برقرار می سازید،در حالی که من آنچه را پنهان یا آشکار می کنید از همه بهتر می دانم و هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) جورابچی : سلام
از ثبت ترجمه جدید ممنون.