لیست ترجمه های کاظم سليماني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ضحی آیه 1 -
قسم به آغاز صبح
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 3 -
از رویدادی که در مورد زمان وقوع آن اختلاف نظر دارند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در قسمت منبع نام مترجم را وارد نمایید.
  سوره نبا آیه 2 -
از همان خبر و رویداد بسِار بزرگ می پرسند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در قسمت منبع نام مترجم را وارد نمایید.
  سوره نبا آیه 1 -
ای پیامبر! آیا می دانی این (مردم) درباره چه چیزی از تو سوال می کنند؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در قسمت منبع نام مترجم را وارد نمایید.
2) طوفانی : شما کلمات مندرج در آیه ی قرآن را ترجمه کردید یا بر وفق سلیقه ی خود جملاتی را نوشتید؟!!!
1-کجای این آیه کلماتی که دلالت بر معانی «ای پیامبر»، «آیا می دانی این» کند؛ وجود دارد؟!!!
2-از چه طریقی از این آیه استنباط کرده اید که خطاب «مردم» را دریافته اید؟!!!
3-کجای صیغه ی فعل این آیه خطابی که مفید پرسش از شخص پیامبر دارد که شما «تو» را در ترجمه وارد کرده اید و خطاب پرسش را به پیامبر ربط داده اید؟!!!

کلا گویا به رعایت امانت در فنّ ترجمه اعتقادی ندارید!