لیست ترجمه های آرتين آذري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یوسف آیه 111 - ابوالفضل بهرام پور
البته در سرگذشت آنها برای خردمندان درس عبرتی است. این [قرآن] سخنی نیست که ساخته شده باشد، بلکه تصدیق کننده‌ی آن [کتابی] است که پیش روی آن است، و شرح و بیان هر چیز است، و هدایت و رحمتی است برای مردمی که ایمان می‌آورند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 110 - ابوالفضل بهرام پور
تا آنجا که فرستادگان [از ایمان کافران] نومید شدند و [مردم] پنداشتند که به آنها دروغ گفته شده، در این هنگام یاری ما به آنها رسید. پس هر که را خواسته بودیم نجات یافت، و عذاب ما از قوم گنهکار برگردانده نمی‌شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 109 - ابوالفضل بهرام پور
و پیش از تو [نیز] نفرستادیم جز مردانی از اهل شهرها را که به آنان وحی می‌کردیم. آیا در زمین گردش نکردند تا عاقبت کار کسانی را که پیش‌تر بوده‌اند بنگرند؟ و قطعاً سرای آخرت برای پارسایان بهتر است. آیا نمی‌اندیشید؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 108 - ابوالفضل بهرام پور
بگو: این راه من است. من و پیروانم از روی بصیرت [مردم را] به سوی خدا دعوت می‌کنم، و خدا پاک و منزه است و من از مشرکان نیستم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 107 - ابوالفضل بهرام پور
آیا ایمن از آنند که عذاب فراگیر خدا به ایشان رسد، یا قیامت ناگهان آنها را در حال بی‌خبری دریابد؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 106 - ابوالفضل بهرام پور
و بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند جز اینکه آنها همچنان مشرکند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 105 - ابوالفضل بهرام پور
و چه بسیار نشانه‌ها در آسمان‌ها و زمین است که بر آنها می‌گذرند در حالی که از آنها روی‌گردانند [و توجه نمی‌کنند].
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 104 - ابوالفضل بهرام پور
و تو بر این کار پاداشی از آنها نمی‌خواهی. این [قرآن] جز پندی برای جهانیان نیست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 103 - ابوالفضل بهرام پور
و بیشتر مردم، هرچند که تو اصرار داشته باشی، مؤمن نخواهند شد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 102 - ابوالفضل بهرام پور
این از خبرهای مهم غیب است که به تو وحی می‌کنیم، و تو هنگامی که آنان در کار خویش هم‌داستان شدند و حیله می‌کردند نزدشان نبودی.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 12
  • >
  • >>