لیست ترجمه های مهدي صادقي حسن آبادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعلی آیه 1 - مهدی صادقی حسن آبادی
نام پروردگار بلند مرتبه ات را به زیبایی یاد کن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : «به زیبایی یاد کردن» معنای تسبیح را نمی رساند.
واژه «سبح» به معنای حرکت در مسیر حق به دور از انحراف و نقطه ضعف است (التحقیق).
  سوره مدثر آیه 56 - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
و تذکّر نمى‏یابند مگر آن که خداوند بخواهد. او سزاوار تقواست و سزاوار آمرزیدن است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مدثر آیه 22 - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
سپس چهره در هم کشید و با عجله دست به کار شد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مدثر آیه 21 - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
سپس نگریست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مدثر آیه 20 - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
باز هم مرگ بر او که چگونه سنجید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مدثر آیه 19 - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
پس مرگ بر او باد که چگونه سنجید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مدثر آیه 18 - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
همانا او (براى مبارزه با قرآن) فکر کرد و به سنجش پرداخت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 81 - حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
وما آیات خود را به آنان ارائه دادیم، ولى آنها از آیات ما روى‏گردان شدند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) صادقی حسن آبادی : عالی است آفرین
  سوره نبا آیه 5 - تفسیر نور -حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
باز چنین نیست؛ زود است که بدانند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.