لیست ترجمه های حامد دارخال
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 46 -
و بامردم در گهواره و در پیرى سخن مى گوید و از صالحان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه المیزان است وارد نمایید.