لیست ترجمه های مهرنوش خروارريز خروارريز
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بلد آیه 10 - تدبر
و او را به راه خیر و شرش هدایت نمودیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بلد آیه 7 -
آیا می پندارد که کسی او را ندیده و نمی بیند؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بلد آیه 6 -
انسان ( با حالت منت گذاری )می گوید مال زیادی را ( در راه خدا ) خرج و از دست دادم .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بلد آیه 5 -
آیا او (انسان ) می پندارد که کسی بر او غالب و توانا نیست ؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بلد آیه 4 -
که ما انسان را در رنج و عذاب خلق کرده ایم . ( جهت آزمایش الهی)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بلد آیه 3 -
و قسم به پدر و فرزند(پیامبران و فرزندان این سرزمین )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره بلد آیه 2 -
وتو(پیامبر ) در این سرزمین ساکن هستی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) سیدجلالی : در حالیکه تو در این سرزمین حضور وحلول داری
  سوره بلد آیه 1 -
قسم به این سرزمین (مکه )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.