لیست ترجمه های عطيه سادات اقا سيد حسيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره لقمان آیه 6 - قران کریم ترجمه استاد ابوالفضل بهرام پور
و برخی از مردم کسانی اند که سخن بیهوده را می خرند تا (مردم را) بی هیچ دانشی از راه خدا گمراه کنند و ایات الهی را به ریشخند گیرند.برای انان عذابی خوار کننده خواهد بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : ممنون فردا بایداین تحقیقو بخونم
  سوره لقمان آیه 5 - قران کریم ترجمه استاد ابوالفضل بهرام پور
انان بر هدایتی از پروردگار خویشند و هم ایشان رستگارانند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لقمان آیه 4 - ترجمه استاد ابوافضل بهرام پور
انان که نماز بر پا می دارند و زکات می دهند و هم ایشان به اخرت یقین دارند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.