لیست ترجمه های آيدين آذري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یوسف آیه 111 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
در سرگذشت آنها برای صاحبان خرد عبرتی هست، این سخنی نیست که ساخته باشند بلکه تصدیق کتابهائیست که پیش از آن بوده و توضیح همه چیز است با هدایتی و رحمتی برای گروهی که ایمان دارند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 110 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
تا وقتی که پیغمبران نومید شدند و یقین کردند که تکذیب شده اند نصرت ما بیامدشان و هر کس که خواستیم رهائی یافت و صلابت ما از گروه بدکاران دفع نمیشود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 109 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
پیش از تو نفرستاده ایم مگر مردانی از اهل دهکده ها که بآنها وحی میکرده ایم، چرا در اینسرزمین نمیگردند تا بنگرند سرانجام کسانیکه پیش از آنها بوده اند چسان بوده است و سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری کرده اند، بهتر است، چرا خردوری نمیکنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 108 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
بگو راه من اینست. از روی بصیرت بسوی خدا میخوانم، من با هر که مرا پیروی کرده است، خدای یکتا منزه است و من از مشرکان نیستم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 107 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
مگر ایمن شده اند که پوششی از عذاب خدا بایشان رسد یا قیامت ناگهان در آنحال که خبر ندارند، بر آنها درآید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 106 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
و بیشترشان بخدا ایمان نیارند جز اینکه مشرک باشند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 105 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
بسا آیه ها در آسمان ها و زمین هست که بر آن میگذرند و از آن روی گردانند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 104 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
تو برای پیغمبری از آنها مزدی نمیخواهی که آن، جز اندرزی برای جهانیان نیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 103 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
و بیشتر مردم، هر چند تو علاقمند باشی، مؤمن نخواهند شد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یوسف آیه 102 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
این از خبرهای غیب است که بتو وحی میکنم و تو هنگامیکه همدست شده بودند و نیرنگ می کردند، نزد ایشان نبودی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 12
  • >
  • >>