لیست ترجمه های مسلم ازادبخت
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره منافقون آیه 2 - قرانی
ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﭙﺮخود قرار داده اند ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ
ناشایست ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : در ترجمه عبارت «إِنَّهُمْ ساءَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ» به حروف به کار رفته و ترتیب قرار گرفتن عبارت توجه شود. با توجه به این نکات ترجمه این گونه است: «به راستی بس زشت است آنچه می کنند.»
  سوره منافقون آیه 1 - قرانی
ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﺪ ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑدونه شک ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ
ﺧﺪﺍﯾﯽ. ﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﻭﯾﯽ ، ﻭ ﺧﺪﺍ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﮐﻪ مطمعناً ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﻨﺪ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فصلت آیه 2 - قرانی
ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ بخشنده و مهربان ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 5 - قرانی
در ان روز ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﺪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 4 - قرانی
زمانی که قبرها زیر و رو شوند و مردگان از قبرها بیرون بیفتن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 3 - قرانی
انگاه که دریاها بهم متصل شوند وطغیان کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 2 - قرانی
وقتی که ستارگان از هم جداشوند وبر زمین فرود اییند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفطار آیه 1 - قرانی
وقتی اسمان از هم باز شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تغابن آیه 1 - قرانی
هرانچه دراسمانها وزمین هست همه خدارو تسبیح میکنندفرمانروایی ازآن خداست وحمد وستایش سزاوارخداست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صف آیه 6 - قرانی
و ( به یاد آر ) هنگامی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل ، بد ونه شک من فرستاده ای خدا هستم که برای بشارت شما امده ام.وتصدیق کننده توراتم که پیش از من امده است.و به فرستاده ای که پس از من خواهد آمد که نام او احمد ( صلّی اللَّه علیه و آله ) است بشارت دهنده ام. پس چون احمد آمد و برای آنان دلایل روشنی آورد گفتند: این جادویی است آشکار.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 4
  • >
  • >>