لیست ترجمه های علي دانشور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ملک آیه 30 -
بگو به من خبر دهید اگر ناگهان آب های [ سرزمین ] شما در زمین فرو رود کیست [ جز خداوند رحمان ] که برایتان آب پاک و روان بیاورد؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 29 -
بگو او خداوند رحمان است [ ذاتی که ] ایمان آوردیم به او و بر او توکل کردیم پس بزودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 24 -
بگو اوست کسی که شما را در زمین رویاند [ و نمو داد ] و به سوی او محشور می شوید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 21 -
آیا کسی هست به شما روزی دهد اگر او [ که رحمان است ] روزی اش را از شما دریغ دارد؟ بلکه [ کافران ] در سرکشی و گریز [ از حقیقت] لجاجت می ورزند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 20 -
آیا کسی هست [ در ] سپاهتان که یاری کند شما را جز خداوند رحمان؟ کافران نیستند مگر گرفتار فریب.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 18 -
و همانا تکذیب کردند کسانی که پیش از ایشان بودند. پس [ خوب بنگر ] چگونه بود عذاب سخت [ ما و چه بر سرشان آمد! ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 16 -
آیا در امان می دانید خود را از ذاتی که [ حکمفرما ] در آسمانهاست که به یک آن شما را در زمین فرو بَرَد پس آنگاه زمین به خود بلرزد؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 17 -
یا در امان می دانید خود را از ذاتی که [ حکمفرما ] در آسمانهاست که ناگاه تندبادی از سنگریزه بر شما بباراند؟ پس بزودی خواهید دانست که تهدید من چگونه است!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 11 -
پس به گناه خود اعتراف کنند. پس دوری از رحمت [خدا ] نصیبشان باد اصحاب [ آتش ] بر افروخته !
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 4 -
پس باز دوباره [ و چندباره عمیق ] نگاه کن، [ آری، خواهی دید که ] دیده ات گیج و حیران به سوی تو بر می گردد و حال آنکه آن [ دیده ] خسته و درمانده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>