لیست ترجمه های جواد پاشاپور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 164 - صلواتى، محمود، ترجمه قرآن (صلواتى)، 1جلد، مبارک - ایران - تهران، چاپ: 1، 1387 ه. ش رهنما، زین‏العابدین، قرآن مجید با ترجمه و جمع‏آورى تفسیر (زین‏العابدین رهنما)، 4جلد، سازمان اوقاف -
صلواتی
بى‏تردید، خدا بر گروندگان منت نهاد، که براى آنان از خودشان پیامبرى فرستاد؛ تا آیه‏هایش را بر آنان خواند و پاکیزه‏شان سازد و کتاب و اندرزشان آموزد، هر چند در گمراهى آشکارى بودند در روزگارِ گذشته.
کاویانپور
در حقیقت خدا بر مؤمنین منت نهاد هنگامى که از میان آنان پیامبرى براى آنان مبعوث ساخت که آیات او را بر آنان بخواند و آنها را از گناهان پاک سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، اگر چه پیش از آن در گمراهى آشکار بودند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در هر فیش یک ترجمه وارد فرمایید.