لیست ترجمه های داريوش بيضايي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره الرحمن آیه 41 - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
آنروز بدکاران از سیمایشان شناخته شوند پس آنها را بموی پیشانی با پاهایشان بگیرند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 71 - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
آیا نمی بینند که ما برای آنها چهارپایانی خلق نمودیم که بر آنها تملک کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره احزاب آیه 63 - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
ای رسول گرامی این کافران از تو میپرسند روز قیامت چه وقت بر پا خواهد شد به ایشان بگو این موضوع را خدا میداند و بس و تو ای رسول چه می دانی شاید موعد و ساعت قیامت نزدیک باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره احزاب آیه 60 - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
اگر پس از این منافقین و کسانی که در دل ایشان بیماری و ناپاکی ریشه دوانیده و آنهایی که در مدینه موجبات نگرانی و ترس مردم را فراهم میسازند دست از کردار زشت و اعمال ناروای خود بر ندارند ما تو را بقتال با ایشان بر انگیزیم و بر جان و مال ایشان مسلط نماییم که جز مدت کوتاهی نتوانند در جوار تو زندگانی کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قصص آیه 60 - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
آنچه که از لوازم زندگی و زیور آن بشما داده شده ناچیز و مختصر است ولی هر چه در نزد خدا میباشد نیکوتر و پایدارتر است اگر تعقل ورزیده و اندیشه نمایید..
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.