لیست ترجمه های علي علائي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حجر آیه 99 - آیت الله صادقی تهرانی
و پروردگارت را پرستش کن تا تو را یقین (پیاپی و بی‌پایان) فـرا رسد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 98 - آیت الله صادقی تهرانی
س با ستایش پروردگارت (او را) تقدیس کن، و از سجده‌کنندگان باش.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 97 - آیت الله صادقی تهرانی
و به راستی همواره می‌دانیم که سینة تو از آنچه می‌گویند بسی تنگ می‌شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 95 - آیت الله صادقی تهرانی
بی‌چون مـا (شرّ) مسخره‌کنندگان را از تو کفایت کردیم [: باز داشتیم].
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 94 - آیت الله صادقی تهرانی
پس به آنچه (بدان) مأمور می‌شوی روی‌ آور و از مشرکان روی ‌بگردان.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 93 - آیت الله صادقی تهرانی
از آنچه انجام می‌دادند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 92 - آیت الله صادقی تهرانی
پس سوگند به پروردگارت از همة آنان بی‌گمان بازخواست می‌کنیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 91 - آیت الله صادقی تهرانی
کسانی‌که قرآن را پاره پاره کردند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 90 - آیت الله صادقی تهرانی
چنانکه (عذاب را) بر تقسیم‌کنندگان (ناهنجـار قرآن) نـازل کردیم؛
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حجر آیه 89 - آیت الله صادقی تهرانی
و بگو: «بی‌گمان من (همین) من ترسانندة روشنگرم».
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 42
  • >
  • >>