لیست ترجمه های مهدي ب
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انسان آیه 13 -
در آن [بهشت] بر پشتی تختها[ی خویش] تکیه زنند، در حالی که در آنجا نه (آفتابِ) خورشیدی می‌بینند و نه سرمای زمهریر (سرمای سخت‌کننده) را! (بلکه در هوایی بسیار خوش و باغی وسیع و دلکش تفرج کنند)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 3 -
همان کسی که هفت آسمان را به طبقاتی بر فراز یکدیگر آفرید در آفرینش خداوند رحمان هیچ بی نظمی و عیبی نمی‌بینی! بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می‌کنی؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 2 -
همان کس که مرگ و حیات را پدیدآورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید (کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید و خلوص اعمالش بیشتر است)، و او شکست ناپذیرِ بسیار بخشنده است. ‏
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ملک آیه 1 -
بزرگوار است آنکه فرمانروایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 141 -
منافقان همانها هستند که پیوسته در انتظار و مواظب شما می‌نشینند و مراقب شما هستند، پس اگر از جانب خدا برای شما فتح و ظفر و پیروزی نصیب رسید و نصرتی بود، می‌گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ (پس ما نیز در بهره‌ها و غنایم سهمی داریم، و باید در افتخارات و غنائم شریک شویم، پس سهم ما را از غنایم بدهید)، و اگر، سهمی و بهره‌ای نصیب کافران گردید، به آنان می‌گویند: آیا ما مشوّق شما (برای جنگ با مسلمانان) نبودیم و شما را به اسرار مسلمانان آگاه نکردیم و بازدارنده شما از گزند آنان نبودیم و شما را از آسیب مؤمنان نگهداری ننمودیم؟! مگر نبود که ما رهنمودهای خود را به شما قبولاندیم و مگر ما بر شما دست نداشتیم و دست مسلمانان را از شما دور نداشتیم؟ و شما را از گزند مؤمنان حفظ نکردیم؟ (پس ما را در غنیمت شریک سازید، و سهم غنیمتِ ما را بدهید). پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان (مؤمنان و چنین منافقانی) حکم کند، و خداوند هرگز به سود کافران و بر [ زیانِ ] مؤمنان، برای کافران راه [ تسلّطی ] (در حجت و برهان) بر مؤمنان قرار نخواهد داد. (خدا هرگز هیچ راه سلطه‌ای به سود کافران به زیان مؤمنان قرار نداده‌است)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 37 -
مردانی در آن خانه‌ها هستند که هیچ تجارت و هیچ خرید و فروشی آنان را از یاد خدا و نماز خواندن و پرداخت زکات غافلشان نمی‌کند؛ و از روزی که در آن روز دل‌ها و دیده‌های همگان دگرگون می‌شود بیم دارند. (دل‌ها و دیدگان به نور خدا بینا می‌شود و کرامت‌های الهی را می‌نگرند)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 36 -
(این نور الهی) در خانه‌هایی است (در خانه‌هایی قرار دارد) که خداوند اذن داده (رخصت داده) تا [ شأن و منزلت و قدر و عظمت آنها ] بالا برده شود (آنجا رفعت یابد و دیوارهای آن را بالا برند) و همواره نام او در آنها ذکر گردد و در آن خانه‌ها صبح و شام تسبیح او می‌گویند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 35 -
خدا نور (وجودبخش) آسمانها و زمین است، (خداوند نوری است که آسمان‌ها و زمین به سبب آن پدید آمده‌اند)، داستان نور خداوند به مشکاتی ماند (همانند چراغ‌دانی است) که در آن چراغی (پرفروغ) روشن باشد، آن چراغ در میان شیشه‌ای (یعنی در حبابی) قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان (از تلألؤ آن گویی ستاره‌ای است درخشان)، (آن چراغ با روغنی که از درخت پربرکت زیتون فراهم آمده‌است افروخته می‌شود) این چراغ افروخته می‌شود از (روغن) درخت مبارک و پربرکت زیتون، که نه شرقی است و نه غربی (درختی که نه در جانب شرق است و نه در جانب غرب)، روغن آن نزدیک است که بدرخشد هر چند بدان آتش نرسد. روشنی بر روی روشنی است. نور در نور است، نوری است بر فراز نوری و خدا هر که را بخواهد (شایسته بداند)، به نورِ هدایتش راه می‌نماید، و خدا برای مردم مثل‌ها می‌زند [تا حقایق را بفهمند]، و خدا به همه امور داناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : این آقای مهدی چه نوع مفسری است که اسم فامیلش را پنهان کرده است
  سوره نور آیه 33 -
و کسانی که [ اسباب وسیله ] نکاح کردن ندارند به عفت سر کنند تا خدا از کرم خویش از این بابت بی نیازشان کند و از مملوکانتان کسانی که خواستار آزادی خویش و پرداخت بهای خود از دسترنج خویشند اگر درآنان خیری [ توان پرداخت در زندگی، یعنی بعد از آزادی، توانایی زندگی مستقل و توانایی پرداخت مال دارند ] را سراغ دارید، پیشنهادشان را بپذیرید و (برای کمک به آزاد شدن آنها) از آن مالی که خدا به شما داده‌است به ایشان بدهید و کنیزانِ‌خود را، که می‌خواهند دارای عفت باشند و تمایل به پاکدامنی دارند برای اینکه متاع زندگی دنیا را بجویید، به زنا وادار مکنید و به خاطر مال دنیا به فحشا و زناکاری وادار مکنید و هر کس ایشان را اجبار کند، بداند که خداوند با توجه به اکراهشان، آمرزگار مهربان است‏،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 32 -
و البته ای مؤمنان (ای اولیاء)، باید عزب‌ها مردان بی زن و بی همسرانتان را زنان بی شوهر، و از بندگان و کنیزانتان آنهایی را که صلاحیت ازدواج دارند همسر دهید، اگر آن مردان و زنان فقیر باشند خداوند از فضل خویش بی نیازشان می‌کند و خداوند دارای وسعت نامتناهی و داناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 3
  • >
  • >>