لیست ترجمه های مهدي ب
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نور آیه 33 -
و کسانی که [ اسباب وسیله ] نکاح کردن ندارند به عفت سر کنند تا خدا از کرم خویش از این بابت بی نیازشان کند و از مملوکانتان کسانی که خواستار آزادی خویش و پرداخت بهای خود از دسترنج خویشند اگر درآنان خیری [ توان پرداخت در زندگی، یعنی بعد از آزادی، توانایی زندگی مستقل و توانایی پرداخت مال دارند ] را سراغ دارید، پیشنهادشان را بپذیرید و (برای کمک به آزاد شدن آنها) از آن مالی که خدا به شما داده‌است به ایشان بدهید و کنیزانِ‌خود را، که می‌خواهند دارای عفت باشند و تمایل به پاکدامنی دارند برای اینکه متاع زندگی دنیا را بجویید، به زنا وادار مکنید و به خاطر مال دنیا به فحشا و زناکاری وادار مکنید و هر کس ایشان را اجبار کند، بداند که خداوند با توجه به اکراهشان، آمرزگار مهربان است‏،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 32 -
و البته ای مؤمنان (ای اولیاء)، باید عزب‌ها مردان بی زن و بی همسرانتان را زنان بی شوهر، و از بندگان و کنیزانتان آنهایی را که صلاحیت ازدواج دارند همسر دهید، اگر آن مردان و زنان فقیر باشند خداوند از فضل خویش بی نیازشان می‌کند و خداوند دارای وسعت نامتناهی و داناست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نور آیه 31 -
و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را فروگیرند، و عورت‌های خود را حفظ کنند و شرمگاه خود را حفظ کنند و پاکدامنی ورزند، و زیور و زینت و آرایش خود را [ مانند لباس‌های زیبا ، گوشواره و گردن بند ] آشکار ننمایند، و باید روسری‌ها و مقنعه‌های خود را بر روی گریبان‌ها بزنند و بر سینه خود افکنند، و زیورهایشان را آشکار نکنند جز بر شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [ هم کیش ] خودشان (یعنی زنان مسلمه) یا بردگان ملکی شان [ کنیزانشان ] یا افراد سفیه ساده لوح و کم عقل تابع خانواده که نیاز شهوانی حس نمی‌کنند، یا اطفالی که بر عورتهای زنان وقوف حاصل نکرده اند و هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند، و زنان نباید پاهایشان را بر زمین بکوبند (زنانی که خلخال در پا دارند) هنگام راه رفتن آن طور پاهای خود را چنان [ به گونه ای ] (محکم) به زمین نکوبند تا خلخال و زیورهای پنهانیشان، آنچه از زینتشان نهفته و پنهان می‌دارند، دانسته و معلوم گردد (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و ای مؤمنان!، همگی شما [از مرد و زن] با پیمودن راه خدا به سوی خدا بازگردید، باشد که رستگار و سعادتمند شوید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انشقاق آیه 17 -
و سوگند به شب تار و هر چه در زیر تاریکی خود (زیر پرده سیاهی خود) جمع و گرد می‌آورد (در دل شب خزیده و آرام گرفته) و فرو پوشد،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انشقاق آیه 16 -
سوگند به شفق غروب آفتاب (سوگند یاد می‌کنم به روشنائی سرخگون آخر روز، سرخی بعد از غروب، چنین نیست که خدا از فعل مخلوقش آگه نباشد، پس چنین نیست که بازنگردد)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انشقاق آیه 15 -
(زهی خیال باطل!) چرا آری او را بازگشت خواهد بود، همانا به درستی بی گمان بی تردید پروردگارش همواره نسبت به وی، به [همه امور] حال او به (عملکرد، اعمال و کردارهای) او بیناست و داناست. [از این جهت تمام اعمال و دست آوردش را برای پاداش و کیفر ثبت کرد.] (آری که پروردگارش او را دیده است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده است)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انشقاق آیه 14 -
همانا او گمان می‌کرد که هرگز [به زندگی جدید] باز نخواهد گشت!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انشقاق آیه 13 -
این بدان خاطر است که در میان خانواده و کسان خود (در جهان، سرمست از شهوات حیوانی) مسرور [به انجام کارهای زشت و ظالمانه] بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انشقاق آیه 12 -
و بچشد آتش را (در آتش افروخته وارد می‌شود و می‌سوزد).
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انشقاق آیه 11 -
زودا که پیوسته هلاک و مرگ [ خویش ] را طلب خواهد کرد (مرگ را برای خود می‌خواهد)،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>