لیست ترجمه های محمد عباسپور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نجم آیه 44 -
و همانا اوست میراننده و زنده کننده.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 43 -
و همانا اوست شادی بخش و گریاننده.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 42 -
و اینکه پایان کارت بسوی پروردگارت هست .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 41 -
پس پاداش عملش به او تمام وکمال داده می شود .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 40 -
و همانا نتیجه سعی وتلاشش را بزودی خواهد دید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 39 -
همانا انسان جز سعی وتلاشش چیز دیگری نیست .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 38 -
اینطور نیست که بار گناه دیگری را کس دیگری بر دوش بکشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 37 -
و نیز از وفای به عهد ابراهیم ( ع )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 36 -
یا نه آنچه در صحف موسی ( ع ) آمده خبر دارد ؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نجم آیه 35 -
آیا از علم غیب آگاه است (ونادیدنی ها) را می بیند ؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 15
  • >
  • >>