لیست ترجمه های محمد عباسپور
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 31 -
و (خداوند) تمام علوم و اسماءالهی را به آدم آموخت و سپس آنرا به ملائکه عرضه کرد سپس فرمود از این علوم و اسماء ( عرضه شده که دلیل جانشینی آدم و برتری او برای خلافت من در زمین هست) اگر درگفتار خود صداقت دارید به من خبر بدهید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 30 -
وچون (ای پیامبر) پروردگارت به فرشتگان گفت من می خواهم در زمین جانشینی برای خود بگمارم (فرشتگان ) گفتند، بار خدایا قرار می دهی کسانی را درزمین که در آن فساد بپا می کنند وبا سفاکی تمام خون ریزی می کنند ولی ما تسبیح و حمد ترا بجا می آوریم وتورا تقدس می کنیم،اما خداوند فرمود من به (هدفی ازجانشینی آدم بعنوان خلیفه خویش) عالم هستم که شما به آن نادان هستید .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 29 -
﴿(خدا)کسی است که همه چیز روی زمین را برای شما خلق کرد سپس تعادل آسمان را برقرار کرد ونیز هفت آسمان را متعادل کرد واو به همه چیز علم دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 28 -
چگونه کفر می ورزید به خدا ؟ در حالیکه شما مردگانی بودید که شما را زنده کرد (قبل از زندگی ذرات بی جان بودید) سپس (بعد اززندگانی دنیوی)شما می میرید دوباره (در برزخ) زنده می شوید و سپس به سوی او در قیامت باز می گردید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 27 -
آنانی که بعد از عقد پیمان با خداآن را نقض می کنند وآنچه را که خداوند به وصل آن امر می کند قطعش می کنند ودر زمین فساد می کنند آنها زیان کارند .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 26 -
همانا برای خداوند جای شرم و حیا نیست که از مثال زدن به پشه ریزی (کنایه از کوچکترین موجود) یا (موجودی)بزرگتر از آن تمثیل هایی برای روشن کردن افکار بشر بیاورد پس آنانی که به حقیقت ایمان دارند میدانند که آن مثل به جاست ولی حق پوشان می گویند خدا با این مثال ها چه هدفی دارد،بسیاری (کفار)با این مثل ها گمراه وبسیاری(مومنین) نیز هدایت می شوند وجز گنهکاران فاسق با این مثل ها گمراه نمی شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : فاعلِ فعل «یضلّ» خداوند است بنا براین ترجمه صحیح به این صورت است: خدا جمع زیادى را با آن مثل گمراه، و گروه بسیارى را هدایت مى‏کند؛ و جز فاسقان را با آن گمراه نمى‌‏سازد.
  سوره بقرة آیه 25 -
و بشارت ده بهشت را به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند بهشتی که از زیر باغ و بوستان (بی مثالش)،جویبارها جاری است و همه از محصول آن روزی می خورند و می گویند این همان روزیی بود که ما از قبل ،با مشابه آن (در دنیا ) ارتزاق می کردیم ومشابه آن به ما عطا می شد و برای آنها همنشینانی پاکیزه خواهد بود و در آنجا جاودانه خواهند بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : ترجمه صحیح «کُلَّمَا رُزِقُواْ مِنهَْا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا»: هر گاه از آن باغ‏ها از میوه‏اى به آنها روزى داده شود.
ترجمه صحیح «وَ أُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا»: و میوه‏هایى که براى آنها آورده مى‏شود، همه (در طعم و گوارایى‏) یکسانند
  سوره بقرة آیه 24 -
و اگرنتوانستید که هرگز نمی توانید برای آتشی که سوختش مردمان و سنگ ها هستند خودتان را تقویت وآماده کردید؟ آتشی که برای پوشانندگان حق آماده شده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 23 -
و اگر شما آنچه که بر بنده خود (پیامبر) نازل کردیم شک و تردید دارید و در ادعای خود صادقید سوره ای همانند آن را بیاورید و برای این کار غیر از خداوند هرکه را می خواهید حاضر و ناظر کنید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 22 -
خدایی که زمین را همانند فرشی بر زیر پایتان گسترده و آسمان را بالای سرتان افراشته و از آسمان آبی بارانده و با آن آب محصولاتی از زمین برای رزق و روزی شما بیرون آورده است ،پس شریکی برای خداوند قرار ندهید و در حالیکه شما دانای (به پیمان الهی) هستید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 9
  • >
  • >>