لیست ترجمه های بهروز اشعري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعلی آیه 16 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
ولیکن شما اهل دنیا زندگی این سرا را به سرای عقبی (به زعم خودتان نقد را به نسیه)ترجیح می دهید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 15 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
ونام پروردگار خویش را یاد کرد و نیایش نمود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 14 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
بتحقیق رستگار می شود کسیکه خود را تزکیه(بمعنای طهارت باطنی از ناپاکی و پلیدی و رشد و تعالی پیوسته) کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 3 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
وآن پروردگاری که هر مخلوق را قدر و اندازه ای داد و سپس در مسیر کمالش هدایت نمود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 2 - تفسر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان
آن پروردگاری که خلایق را آفرید وآنها را منظم و هماهنگ کرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 1 - تفسیر قران کریم-مصباح الهدی-کاشان
تسبیح کن اسم پروردگار بلند مرتبه ات را(در عالم عقل فرشتگان تسبیح ذات پروردگار میکنند.ما بعنوان ممکن الوجود اسامی پروردگار را نیز تسبیح می کنیم و منزه از از هر عیب و نقص می دانیم.)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 22 -
و سوگند به همه اینها که یار و همدم و همسخن شما (پیامبر)دیوانه و مجنون نیست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره تکویر آیه 21 - تفسیر قرآن کریم.مصباح الهدی.کاشان.
واو در آنجا فرماندهی کل فرشتگان الهی و( در ابلاغ وحی و انجام فرمان پروردگار) امین است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 20 -
آن صاحب قدرتی که نزد خداوند عرش دارای مقام ومنزلت والائی است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.
  سوره تکویر آیه 19 -
که این قرآن بی تردید سخن فرستاده ای بزرگوار و ارجمند (جبرئیل)است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را مشخص فرمایید.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 6
  • >
  • >>