لیست ترجمه های بهروز اشعري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مجادلة آیه 1 -
مححقا" خداوند گفتگوی زنی را که با تو در باره همسرش مجادله می کردشنید.وخداوند سخنان شما را می شنید.بدرستیکه خداوند شنوای بینا است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.