لیست ترجمه های مسعود فردوسي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره طارق آیه 10 - تحقیق شخصی
پس نه یاوری دارد و نه توان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 17 - تحقیق شخصی
پس کافران را مهلت ده و اندکی آنان را فروگذار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 16 - لغت نامه دهخدا- تحقیق شخصی
و من نیز ترفند می‌زنم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 15 - لغت نامه دهخدا- تحقیق شخصی
آنان ترفند می‌زنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 14 - لغت نامه دهخدا- تحقیق شخصی
و نیست بیهوده کار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 13 - لغت نامه دهخدا- تحقیق شخصی
که آن به راستی سخنی است برش‌دار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 12 - لغت نامه دهخدا- تحقیق شخصی
و زمین ترَک‌دار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 11 - لغت نامه دهخدا- تحقیق شخصی
به آسمان پر تکرار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 9 - تحقیق شخصی
روزی که بر ملا شود رازهای نهان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 8 - تحقیق شخصی
او البته تواناست بر بازگرداندن آن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 13
  • >
  • >>