لیست ترجمه های مرضيه احمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اخلاص آیه 4 - ترجمه احسن الحدیث
کسى و چیزى همتاى او نیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 3 - ترجمه احسن الحدیث
نزائیده و زائیده نشده است.

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 2 - ترجمه احسن الحدیث
خدا مقصود و ملجاء است.

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 1 - ترجمه احسن الحدیث
بگو: خدا بى همتاست

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یونس آیه 26 - مجتبوی
براى کسانى که نیکویى کردند [پاداشى‏] نیکوتر باشد و فزونیى- افزون بر استحقاق- و رخسارشان را گرد تیره [گناهان‏] و خوارى نپوشاند. اینان بهشتیانند که در آن جاویدان باشند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.