لیست صرف های نيره تقي زاده فايند
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مطففین آیه 19 - استاد خرمدل
عِلِّیُّونَ: این واژه ملحق به جمع مذکّر سالم است و اعراب به حروف دارد و به عنوان مفرد به کار می‌رود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 6 - استاد خرمدل
تَصَدّی: فعل مضارع است و در اصل (تَتَصَدّی) است.

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 10 - استاد خرمدل
تَلَهّی: فعل مضارع است. در اصل (تَتَلَهّی) بوده و در حقیقت نقطه مقابل (تَصَدّی) است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مطففین آیه 16 - استاد خرمدل
«صَالُو الْجَحِیمِ»
توضیح : . اصل (صَالُو) صَالُونَ است که نون آن در حالت اضافه حذف شده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 4 - استاد خرمدل
«إنْ»:
توضیح : «إنْ»: حرف نفی و به معنی (مَا) است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 18 -
«سَنَدْعُو»
توضیح : «سَنَدْعُو»: در رسم‌الخطّ قرآنی واو آخر آن حذف شده است. در قرآن هر جا که واو ساکن به لام ساکن برسد، واو برداشته شده است (نگا: اعراب القرآن درویش).
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فجر آیه 18 - استاد خرمدل
«لا تَحَآضُّونَ»:
توضیح : فعل مضارع باب تفاعل از ماده (حَضّ) است و تائی از اوّل آن برداشته شده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.