لیست صرف های زينب افراونده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره طارق آیه 1 - تدبر شخصی
واو: قسم است
السماء: اسم ، معرفه به ال، از ماده (سمو)
واو (دوم): عطف (البته به معنای قسم کلمه بعدی هم می تواند باشد)
الطارق: اسم ، معرفه به ال، از ماده (طرق)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.