لیست صرف های حميد صفري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اسراء آیه 1 -
اسم سوره را بعضی اشتباه به صورتی فعل تلفظ میکنند در حالیکه اسم سوره مصدری باید تلفظ شود
اسری یسری اسراء
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.