لیست صرف های علي کمالي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مریم آیه 2 -
ذکر:اسم-مفرد-مذکر(غیرانسان.مجازی)سالم-منصرف-معرفه اضافه-معرب
رحمت:اسم-مفردمذکر-اسم منصرف-معرفه اضافه-معرب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.