لیست صرف های رضا سليماني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره سجدة آیه 2 -
نزّل ینزّل تنزیل مصدر از باب تفعیل که یکی از معانی آن تدریج است.(نزول تدریحی قرآن)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طه آیه 111 -
ل+ال+ح ی ی
توضیح : لام از حروف جاره می باشد به معنای برای وال هم تعریف است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا تجزیه آیه بطور کامل وارد فرمایید.