لیست اﻋﺮاب های . پوربافراني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 92 -
بین
در فتبینوا
ی ساکن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زخرف آیه 1 -
از حروف مقطعه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.