لیست اﻋﺮاب های حسن حميدي سولا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره قیامة آیه 38 - ترنم وحی
ثُمَّ «حرف عطف» کانَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «اسم کان[هو]»عَلَقَةً «خبر کان منصوب یا در محل نصب» فَخَلَقَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»فَسَوَّى«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 40 - ترنم وحی
أَ «همزة استفهام» لَیْسَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» ذلِکَ «اسم لیس»بِقادِرٍ «(ب)جرزائد»«خبرلیس»عَلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)» أَنْ «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره» یُحْیِیَ «فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» الْمَوْتى «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 39 - ترنم وحی
فَجَعَلَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»مِنْهُ «حرف جر و اسم مجرور» الزَّوْجَیْنِ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» الذَّکَرَ «بدل، تابع» وَ «واو عطف» الْأُنْثى «معطوف، تابع»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 37 - ترنم وحی
أَ «همزة استفهام» لَمْ «حرف جزم» یَکُ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری» «اسم کان[هو]»نُطْفَةً «خبر کان منصوب یا در محل نصب» مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)» مَنِیٍّ «اسم مجرور یا در محل جر» یُمْنى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «نائب فاعل ضمیر مستترهو مقدر»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 36 - ترنم وحی
أَ «همزة استفهام» یَحْسَبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» الْإِنْسانُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» أَنْ «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره» یُتْرَکَ «فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری» «نائب فاعل ضمیر مستترهو مقدر» سُدىً «حال منصوب»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 35 - ترنم وحی
ثُمَّ «حرف عطف» أَوْلى «مبتدای مقدر یا محذوف یا در محل» «خبر مرفوع یا در محل رفع» لَکَ «حرف جر و اسم مجرور» فَأَوْلى«(ف)عطف» «مبتدای مقدر یا محذوف یا در محل» «خبر مرفوع یا در محل رفع»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 34 - ترنم وحی
أَوْلى «مبتدای مقدر یا محذوف یا در محل» «خبر مرفوع یا در محل رفع» لَکَ «حرف جر و اسم مجرور» فَأَوْلى«(ف)عطف» «مبتدای مقدر یا محذوف یا در محل» «خبر مرفوع یا در محل رفع»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 33 - ترنم وحی
ثُمَّ «حرف عطف» ذَهَبَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» إِلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)» أَهْلِهِ «اسم مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» یَتَمَطَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 32 - ترنم وحی
وَ «واو عطف» لکِنْ «حرف استدراک» کَذَّبَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» وَ «واو عطف» تَوَلَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قیامة آیه 31 - ترنم وحی

فَلا «فاء استیناف» «حرف نفی غیر عامل» صَدَّقَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» وَ «واو عطف» لا «حرف نفی غیر عامل» صَلَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 75
  • >
  • >>